Hội nghị cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ

09:59 24/12/2018 | Lượt xem : 4684

Sáng ngày 26/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cán bộ chủ chốt của Bộ Nội vụ để giới thiệu nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2021-2026.
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu tại Hội nghị

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Đình Lộc hướng dẫn đại biểu bỏ phiếu 

Các đại biểu bỏ phiếu:
Thanh Tuấn