Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 3

19:34 06/07/2021

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã khai mạc sáng ngày 5/7 tại Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII.

Hội nghị Trung ương 3 khai mạc sáng 5/7

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đọc tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Tiếp đó, Thường trực Ban Bí thư  Võ Văn Thưởng đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Sau đó, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, đọc tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về dự thảo Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Nguồn: Vietnamnet.vn