Đình chỉ học tập với cán bộ sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

17:43 18/10/2022

 Đây là quy định tại Quyết định số 02-QĐ/BCĐ của Bộ Chính trị về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài.
Quyết định 02-QĐ/BCĐ trong đó quy định cụ thể xử lý vi phạm đối với cán bộ được cử đi học tập ở nước ngoài.

Đình chỉ học tập cán bộ có hành vi giả mạo hồ sơ để tham gia khóa bồi dưỡng

Theo đó, đình chỉ học tập: thực hiện đối với những cán bộ không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy chế này; cán bộ có hành vi giả mạo hồ sơ để tham gia khóa bồi dưỡng; sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; nghỉ học liên tục từ 03 ngày trở lên mà không có lý do chính đáng; cán bộ bị đình chỉ công tác, vi phạm pháp luật, có bản án kết tội của tòa án có hiệu lực pháp luật; cán bộ không còn công tác trong hệ thống chính trị.

Khiển trách, cảnh cáo: Áp dụng đối với những cán bộ vi phạm Quy chế nhưng chưa đến mức bị đình chỉ học tập; tùy theo mức độ cụ thể, sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo do thủ trưởng Cơ quan thường trực tham mưu, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Quy trình, thủ tục xử lý vi phạm

Cán bộ vi phạm Quy chế đến mức phải xem xét kỷ luật làm bản tự kiểm điểm; toàn thể cán bộ trong đoàn/lớp góp ý kiến và đề nghị hình thức kỷ luật. Hội đồng kỷ luật họp, báo cáo Lãnh đạo Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định hình thức kỷ luật.

Hồ sơ đề nghị xem xét xử lý vi phạm gồm:

+ Bản kiểm điểm của cán bộ.

+ Biên bản họp kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật của đoàn/lớp.

+ Các tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Hội đồng kỷ luật thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước.

Nguồn: chinhphu.vn

Tin khác