Tin tức - Sự kiện (Nghị quyết TW4)

 • /DATA/2021/10/dd1-13_12_20_283.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

  Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị Trung ương 4 lần này sẽ tiếp tục thảo luận, tạo sự thống nhất cao về các chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"....

 • /DATA/2021/10/dd2-13_08_30_021.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phòng, chống dịch, phát triển KT-XH

  Việc Ban Chấp hành Trung ương xem xét, cho ý kiến chỉ đạo, hoàn thiện các nội dung liên quan đến quan điểm, chủ trương phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát triển kinh tế-xã hội, tài chính - ngân sách Nhà nước, thời điểm thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm nay có ý nghĩa quan trọng đặc biệt và cũng hết sức phức tạp do bối cảnh, tình hình diễn biến phức tạp, biến động bất thường; bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng đã xuất hiện ...

 • /DATA/2021/09/ht1-15_34_00_385.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trao đổi về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

  Nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921-2021), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng tổ chức Hội thảo khoa học “100 năm phát triển Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc” bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến ở 10 điểm cầu tại ...

 • /DATA/2021/09/c-15_26_55_438.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

  Ngày 12/8/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã có bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác về người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới"....

 • /DATA/2021/09/a-14_58_28_222.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng giữa Việt Nam, Cuba

  Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 20/9, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã có cuộc gặp làm việc với đồng chí Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương phụ trách Tổ chức và Chính sách cán bộ, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba....

 • /DATA/2021/09/1909_chitra_1631870614061__1_-14_02_20_410.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Văn kiện mang tính cương lĩnh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

  Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thể hiện tư duy lý luận và sự tổng kết thực tiễn của Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mà còn là thông điệp về nhận thức chân thực của những người cộng sản Việt Nam đối với những vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội....

 • /DATA/2021/09/1509_cmcn_1631523961506-17_16_41_265.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảm nhận về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  Trong bài viết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích và so sánh những điểm mạnh và điểm yếu của một số nước tư bản tiên tiến để vận dụng những cái mạnh và tránh cái yếu, từ đó định hướng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh thực tiễn dưới sự tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư....

 • /DATA/2021/09/x-14_04_43_122.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khởi tranh cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Dành cho mọi công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 16-35, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” đã chính thức khởi tranh vào sáng 15/9 và sẽ khép lại vào ngày 10/12 tới đây. Cuộc thi do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức....

 • /DATA/2021/09/le_ra_mat_1631421134619-22_45_46_639.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026

  Ngày 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, cùng 3 điểm cầu trực tuyến Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bình Dương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Lễ ra mắt và Kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. ...

 • /DATA/2021/08/ht-12_28_58_034.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hội thảo 'Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc'

  Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 31/8, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) phối hợp Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc” theo hình thức trực tuyến....