Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

13:13 18/02/2020

Sáng ngày 17/02, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) của Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an chủ trì hội nghị.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã đẩy mạnh, triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm tình hình và tổ chức ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương đấu tranh với các hoạt động tán phát thông tin tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin tích cực trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công an đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí trong định hướng thông tin tuyên truyền, đặc biệt là các sự kiện quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, góp phần đẩy lùi nhiều thông tin tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái.

Năm 2020 là năm nước ta diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, để bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, Bộ Công an, trực tiếp là Ban Chỉ đạo 35 cần tiếp tục bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, đặc biệt là bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, lan tỏa nhanh những thông tin tích cực để định hướng dư luận. Các cơ quan báo chí Công an nhân dân phải tăng cường phối hợp, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, bảo đảm nguồn thông tin luôn chính thống một cách nhanh chóng, kịp thời…


Nguồn: hannoimoi.com.vn