Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2021/09/qd1-14_09_38_966.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Việt Tân núp bóng từ thiện – “chuông khánh còn chẳng ăn ai”

  Cùng với việc liên tục phán tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam, vừa qua, tổ chức khủng bố Việt Tân lại bày ra cái gọi là chương trình giúp đỡ khẩn cấp trong đại dịch với tên gọi: “Chút quà yêu thương”.

 • /DATA/2021/09/p-14_08_56_837.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng không phải để "thanh trừng nội bộ” và "đánh bóng tên tuổi”

  Mạng xã hội đã từng xuất hiện không ít bài viết xuyên tạc mục đích, nội dung, kết quả và ý nghĩa cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong Đảng, trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Song, thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam ngày càng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả, với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đã tạo được sức răn đe, cảnh tỉnh lớn. Những kết quả đạt được trong công tác phòng và chống tham nhũng những nhiệm kỳ gần đây, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là không thể phủ nhận. 

 • /DATA/2021/09/nentang-22_38_37_396.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác với âm mưu hướng lái các hoạt động thiện nguyện sang cổ súy chiêu bài “xã hội dân sự”

  Với truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, nhiều tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, tích cực tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, chung sức, đồng lòng cùng với cả nước vượt qua những khó khăn, mất mát của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên với mục tiêu phá hoại, các thế lực thù địch đã lợi dụng những hoạt động thiện nguyện này để xuyên tạc, phủ nhận công lao của Đảng, Nhà nước, chính quyền và các lực lượng chức năng, đồng thời cổ súy, thúc đẩy chiêu bài “xã hội dân sự” đã bị biến tướng mà chúng hằng mơ ước thiết lập ở Việt Nam.

 • /DATA/2021/09/qa-21_30_47_046.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Luận điệu bất nhân của Việt Tân khi xuyên tạc công tác phòng chống dịch Covid-19

  Cả nước ta đang cùng tập trung, gắng sức phòng, chống đại dịch Covid-19 với quyết tâm rất cao, biện pháp quyết liệt, hiệu quả. Chiến lược vaccine được khẩn trương triển khai tích cực, hiệu quả nhằm thực hiện tiêm vaccine miễn phí sớm nhất, an toàn nhất cho người dân.

 • /DATA/2021/09/q-11_25_38_109.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Góp phần phê phán những quan niệm sai lầm, lệch lạc về chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh

  Các thế lực thù địch đang cố gắng tạo ra một sự “nhận thức lại” trong tư tưởng một số ít người, nhằm dần dần lan rộng ra nhiều người, đặc biệt là những người có khả năng tư duy và trình độ nhận thức còn hạn chế, dễ hoang mang dao động.

 • /DATA/2021/08/c-11_34_50_756.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cảnh giác trước luận điệu cố tình xuyên tạc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên tuyến đầu chống dịch

  Từ khi đại dịch COVID -19 bùng phát tới nay, hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân đã được huy động phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia giải quyết những vấn đề nóng bỏng tại các địa phương. Thế nhưng trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân thù địch, cơ hội chính trị lại cố tình bóp méo, xuyên tạc, bôi xấu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

 • /DATA/2021/08/a-11_30_12_917.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đi lên CNXH vẫn là sự lựa chọn của lịch sử Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

  Ngay khi mới ra đời và trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định: chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

 • /DATA/2021/08/a2-00_09_11_654.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

  Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những nhân tố có tính quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt đường lối đoàn kết toàn dân tộc, liên hiệp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, trong một Mặt trận Dân tộc thống nhất. 

 • /DATA/2021/08/a1-00_05_23_907.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Giá trị của Cách mạng Tháng Tám trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

  76 năm đã trôi qua nhưng hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vẫn còn nguyên vẹn; là động lực tinh thần to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như sinh thời Bác Hồ hằng mong mỏi.

 • /DATA/2021/07/image002_wyrv_17_33_02_850-10_50_28_178.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Định danh “cuộc thí nghiệm vĩ đại” hay là ngõ cụt của chủ nghĩa chống cộng

  Vừa qua, bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được dư luận trong nước, quốc tế hoan nghênh và đánh giá rất cao. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa chống cộng lại tỏ thái độ hậm hực, hằn học rất rõ trên các trang điện tử tiếng Việt, như: VOA, RFA, BBC...

 • /DATA/2020/12/4-13_22_16_487.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quyết liệt ‘đốt lò’ không vùng cấm

  Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã quan tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng chống tham nhũng, chọn những khâu yếu, việc khó để chỉ đạo khắc phục, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

 • /DATA/2020/12/2-10_07_03_829.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát

  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Trong kiểm tra, giám sát, cần thực hiện phương châm: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.