Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 • /DATA/2023/02/7-09_54_51_117.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tự phê bình và phê bình để phòng ngừa suy thoái

  Để phòng ngừa suy thoái, ngăn chặn “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong Đảng, đã đến lúc không chỉ phòng ngừa, mà cần quyết liệt chủ động tấn công, không để các mầm bệnh có cơ hội phát sinh, lây lan trong “cơ thể Đảng”.

 • /DATA/2022/12/72-10_32_29_189.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Chống tham nhũng là để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng, của chế độ

  Công tác phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, bài bản, Nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Chúng ta xử lý để giữ cho được sự trong sạch, lành mạnh, vững vàng của Đảng ta, chế độ ta; xử lý những trường hợp sai lầm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, sự tồn vong của chế độ, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", vì sự tiến bộ chung, bất kể đó là ai. Ta làm rất công tâm, khách quan, xây dựng, mở đường cho người ta tiến chứ không phải đánh một roi cho thật đau...

 • /DATA/2022/10/bac_ho_2-17_46_14_451.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kỷ niệm 75 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”: Giá trị vẹn nguyên đối với công tác cán bộ của Đảng

  Vào cuối năm 1947, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đang diễn ra trong tình thế “châu chấu đá voi”, đất nước giữa lúc nước sôi, lửa bỏng, Đảng, Chính phủ ngập trong bộn bề công việc, dốc sức lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân và dân ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc... thì Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian, trí tuệ, tâm sức để viết và cho ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”.

 • /DATA/2022/09/1__copy_3-21_07_48_800.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Xuyên tạc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Việt Nam - điều vô lý, không thể chấp nhận

  Một thực tế không thể phủ nhận đó là kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng (XD,CĐĐ) đạt được trong thời gian qua không những được cán bộ, đảng viên và nhân dân ta ghi nhận, đánh giá cao mà còn khẳng định XD, CĐĐ là vấn đề có tính nguyên tắc và mang tính chiến lược để Đảng ta có đủ sức mạnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thế nhưng, các thế lực thù địch phớt lờ điều ấy, chúng còn ra sức công kích vấn đề có tính nguyên tắc và chiến lược này.

 • /DATA/2022/09/52-08_58_13_664.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát huy vai trò của báo chí trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay

  Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đặc biệt là từ thời kỳ đổi mới đến nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cơ bản, hệ trọng trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị. Trong đó, các cơ quan báo chí có vai trò to lớn trong việc tuyên truyền, góp phần tích cực và hiệu quả vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

 • /DATA/2022/08/51-00_57_27_125.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 3: Kiên quyết quét sạch tham nhũng bằng nhiều cách, thiết thực, hiệu quả

  Công tác chống tham nhũng đã theo đúng nghĩa “tắm từ đầu trở xuống”. Chưa bao giờ quyết tâm chính trị trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, quét sạch tệ tham nhũng, lãng phí lại cao như lúc này.

 • /DATA/2022/08/50-09_08_25_809.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 2: Lời cảnh tỉnh để ‘không dám, không muốn’ tham nhũng

  Những kết quả tích cực đạt được trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua được ví như hồi chuông cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe đối với các cá nhân, tổ chức để buộc họ phải thay đổi hành vi, nhận thức nếu không muốn bị “nhúng chàm” và phải trả giá.

 • /DATA/2022/08/49_1-14_17_04_034.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 1: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài

  Với những bổ sung, kế thừa, hoàn thiện đường lối về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội, Đảng ta đã ngày càng khẳng định quyết tâm, quyết liệt, tạo bước chuyển biến mới trong công tác này.

 • /DATA/2022/08/44-15_27_26_791.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 2: Bảo vệ nền tảng tư tưởng, tạo 'sức đề kháng' trước những thủ đoạn chống phá

  Phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bởi vai trò, vị trí hết sức to lớn của nền tảng tư tưởng và thực trạng của công tác này.

 • /DATA/2022/08/43-10_09_46_712.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 1: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Đấu tranh càng mạnh mẽ, bảo vệ càng hiệu quả

  Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có quan hệ biện chứng với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đấu tranh càng mạnh mẽ, việc bảo vệ càng hiệu quả.

 • /DATA/2022/07/42-11_51_20_201.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bài 1: Cấp ủy “4 dám” để khắc phục “trên nóng, dưới lạnh”

  Thành công của Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực đã khẳng định: 10 năm qua, công tác PCTN, tiêu cực được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả rõ rệt, đột phá, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tuy đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, nhưng công cuộc PCTN, tiêu cực vẫn còn rất nhiều việc phải làm và phải làm ngay. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn nghiêm trọng, phức tạp, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo trá, gây bức xúc trong xã hội. Tham nhũng, tiêu cực vẫn là “kẻ thù hung ác”, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta”.

 • /DATA/2022/06/40-13_21_25_111.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt. Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã chỉ ra nhân tố hàng đầu quyết định thành công của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.