Báo cáo số 98-BC/BCSĐ ngày 15/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”

11:18 17/08/2022

File đính kèm.

Báo cáo số 98-BC/BCSĐ: Tải về