Báo cáo số 109-BC/BCSĐ ngày 25/5/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư “về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

11:42 26/05/2020

Xem toàn văn Báo cáo số 109-BC/BCSĐ trong file đính kèm dưới đây.

File đính kèm.

Báo cáo số 109-BC/BCSĐ Tải về