Họp Tổ công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ

17:36 28/08/2020

Sáng ngày 28/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp Tổ công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Nội vụ.
Chánh Văn phòng Bộ, Tổ trưởng Tổ công tác Vũ Đăng Minh chủ trì cuộc họp.
Tham dự cuộc họp có các thành viên Tổ công tác là đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. 

Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 528/QĐ-BNV ngày 23/7/2020 thành lập Tổ công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ để rà soát, đánh giá các quy định, TTHC nhằm phát hiện, kịp thời kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không hợp lý, gây cản trở hoạt động của tổ chức, công dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, làm tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính.

Thực hiện theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ đã rà soát danh mục các TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa để Tổ công tác rà soát, đánh giá theo quy định và đề xuất kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Theo báo cáo, Bộ Nội vụ đã ban hành 235 TTHC, trong đó 111 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ thực hiện tại cấp Trung ương. Cụ thể: lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo là 43 thủ tục; thi đua - khen thưởng là 32 thủ tục; văn thư, lưu trữ là 03 thủ tục; hội, tổ chức phi chính phủ là 16 thủ tục; công chức - viên chức là 09 thủ tục; tổ chức - biên chế là 03 thủ tục; công tác thanh niên là 03 thủ tục; chính quyền địa phương là 02 thủ tục.

Qua rà soát, 111 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ còn nhiều thủ tục rườm rà, không cần thiết, kể từ khi công bố không phát sinh hồ sơ.

Tại cuộc họp, các thành viên Tổ công tác đã tích cực tham gia ý kiến đối với các danh mục, các Thủ tục hành chính dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa (tổng số 11 hồ sơ) và đề xuất kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia.


Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính Hoàng Ngọc Anh phát biểu tại cuộc họp


Quang cảnh cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh tiếp thu toàn bộ ý kiến của các thành viên Tổ công tác, giao cho Phòng Văn thư lưu trữ và kiểm soát TTHC, Văn phòng Bộ rà soát lại lần nữa để báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

Thu Trang

Tin khác