• Phản ánh, kiến nghị liên quan đến rà soát thủ tục hành chính (26/05/2017)
  • Biểu mẫu đánh giá theo Công văn 7416 còn nhiều vướng mắc. Trong khi đó, khi rà soát áp dụng Biểu mẫu theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Như vậy có tạo quá nhiều Biểu mẫu dành cho cơ quan thực hiện thủ tục hành chính? ...
  • Phản ánh, kiến nghị về chế độ báo cáo các thủ tục hành chính (26/05/2017)
  • Mẫu 7g không được nhắc đến trong quy định tại Điều 14 Thông tư số 05/2014/TT-BTP. Vậy cấp tỉnh có tổng hợp theo mẫu này không hay để cấp huyện gửi thẳng ra Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp?...
  • Phản ánh, kiến nghị về niêm yết thủ tục hành chính (26/05/2017)
  • Tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 05/2014/TT-BTP có quy định “....tổ chức ngay việc niêm yết thủ tục hành chính đã công bố”. Quy định này khó thực hiện đối với trường hợp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, vì cơ quan chuyên môn phải mất một khoảng thời gian nhất định để triển khai đến các cơ quan có thẩm quyền ...
  • Phản ánh, kiến nghị về công bố thủ tục hành chính (26/05/2017)
  • Tại điểm a khoản 1 Điều 7 nêu: “Căn cứ vào Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ…cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ sung thủ tục hành chính hoặc bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính, hoàn thành dự thảo Quyết định công bố trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định công bố”.Với các thủ ...
Xem tiếp
                     
Xem tiếp

Thư viện Video

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ Nội vụ

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.260.149

Khách Online : 1.061