In tin bài

09:14 02/04/2010

Thái Bình: Nhân rộng mô hình làm điểm "Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã" ở Vũ Đông

Trước khi sáp nhập về thành phố, Vũ Đông là xã khá của huyện Kiến Xương, xã hội ổn định, phát triển đồng bộ nông nghiệp - TTCN - thương mại dịch vụ. Sau khi về thành phố (tháng 1/2008), Thành uỷ Thái Bình đã chọn Vũ Đông làm điểm bầu Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư đồng thời là Chủ tịch HĐND xã. Hiện Đảng bộ xã Vũ Đông có 265 đảng viên, sinh hoạt tại 12 Chi bộ. Thực hiện mô hình thí điểm Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã, Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã, công tác Đảng luôn duy trì tốt, sự chỉ đạo của Đảng uỷ không "lấn sân" sang sự điều hành của chính quyền. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc với trên 94% đạt danh hiệu đảng viên hoàn thành hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
   Đối với công tác chính quyền, khi Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch UBND xã, có nhiều thuận lợi khi chủ trương của Đảng uỷ, Đảng bộ được tổ chức thực hiện ngay và đồng bộ. Như khi Đảng ủy có Nghị quyết về sản xuất, phòng chống lụt bão, dịch bệnh..., vì "gánh" cả chức Chủ tịch UBND xã nên cuộc họp triển khai được thực hiện ngay sau đó với các trưởng thôn, có "lồng ghép" luôn giữa chính quyền thôn và các đoàn thể. Giao ban của Đảng hoặc chính quyền, các đoàn thể thì đồng chí Bí thư (cũng là Chủ tịch xã) đều điều hành hoặc khi cấp trên triệu tập họp chỉ cần một người đi dự. Một ngày làm việc tại trụ sở, ngay tại một bàn làm việc, một thời khắc, một người "gánh cả 2 vai" để giải quyết công việc thường ngày của xã khá bận rộn, đòi hỏi phải quyết đoán, có sức khoẻ tốt. Tại Vũ Đông vẫn còn nhiều việc phải tự hoàn thiện và cần sự hỗ trợ nhiều mặt của Thành uỷ và UBND thành phố.
   Từ mô hình ở Vũ Đông, nếu mở rộng diện thí điểm, cần giúp các xã được "chọn" xây dựng quy chế, phân cấp được tự chủ giải quyết cho các Phó Chủ tịch, các ngành ban; thực hiện chế độ khoán ngân sách. Thành phố cũng cần sơ kết bước đầu việc thực hiện làm điểm để phổ biến cho các xã, phường; bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công chức theo mô hình mới. Theo ông Đặng Trọng Thăng, Bí thư Thành ủy Thái Bình, tuy còn có hạn chế nhưng nhìn tổng thể "mô hình Bí thư là Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư là Chủ tịch HĐND xã" ở Vũ Đông đang dần hoàn thiện và sẽ được nhân rộng./.
Theo TTXVN