Quyết định số 685/QĐ-BNV ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

16:05 11/09/2015 | Lượt xem : 5677

File đính kèm.

Quyết định số 685/QĐ-BNV Tải về

góp ý hiến kế

Liên kết website