Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

15:58 11/09/2015 | Lượt xem : 35470

File đính kèm.

Chỉ thị số 1973/CT-TTg Tải về

góp ý hiến kế

Liên kết website