Tỉnh Vĩnh Long

08:55 08/10/2015 | Lượt xem : 7559

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc
trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2015

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Hội nghị biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

góp ý hiến kế

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.739.239

Khách Online : 700