Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước về thi đua ái quốc, năm 1949

15:57 17/09/2015 | Lượt xem : 11731

Bài phát thanh và đăng báo Sự thật ngày 01/8/1949.


BÀI PHÁT THANH VỀ THI ĐUA ÁI QUỐC

Bấy lâu nay, vì bận việc kháng chiến, tôi ít có dịp nói chuyện với đồng bào và chiến sĩ. Vậy hôm nay, lời đầu tiên là tôi thân ái hỏi thăm.
Các cụ phụ lão;
Các vị thân sĩ.
Các anh em cán bộ chính trị, hành chính và chuyên môn
Đồng bào trong nước, ngoài nước và trong vùng tạm bị chiếm,
Các cháu thanh niên và nhi đồng.
Tôi thân ái hỏi thăm Toàn thể tướng sĩ Vệ Quốc quân và Dân quân du kích,
Các anh chị em công nhân ở các xưởng máy quốc phòng.
Hôm nay là ngày phát động thi đua ái quốc tiếp theo kỳ trước, cho nên tôi chỉ nói chuyện thi đua.
Từ ngày Cách mạng tháng Tám, thế giới đã ngạc nhiên và kính phục dân tộc ta vì ba điều:
Điều thứ nhất là ta đã cách mạng thành công, đã phá tan xiềng xích thực dân, đã đánh đổ chế độ phong kiến, đã lập nền Dân chủ Cộng hòa.
Điều thứ hai là ta chẳng những có sức kháng chiến, mà lại chắc chắn kháng chiến thắng lợi.
Điều thứ ba là ta vừa kháng chiến vừa thi đua ái quốc.
Ta bắt đầu thi đua từ tháng 6 năm ngoái. Cuộc thi đua nhằm 3 mục đích: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm.
Mặc dầu thiếu phương tiện, thiếu kinh nghiệm và bị giặc Pháp tìm mọi cách để phá hoại, ta vẫn lượm được nhiều kết quả tốt sau một năm thi đua.
- Vì đồng bào ra sức thi đua tăng gia sản xuất, cho nên nhân dân ta dù có chật vật ít nhiều, nhưng vẫn tránh khỏi nạn đói. Trong thời kỳ chiến tranh, các nước còn chật vật hơn ta.
- Vì đồng bào hăng hái ủng hộ và các chiến sĩ Bình dân học vụ tận tụy mà mấy tỉnh như Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Thái Bình đã diệt xong giặc dốt. 375 Các tỉnh khác thì đang ra sức theo cho kịp các tỉnh trên. Đó là một thành tích vẻ vang, nếu chúng ta nhớ rằng dưới chế độ thực dân, năm 1941, chỉ có non nửa triệu trẻ con ta được đi học.
- Nhờ toàn dân ra sức ủng hộ và bộ đội cùng dân quân du kích ta dũng cảm, và nhờ anh chị em công nhân ta ra sức chế tạo vũ khí, mà từ Nam đến Bắc ta đã thắng nhiều trận vẻ vang. Chính bọn thực dân cũng phải nhận rằng quân đội ta rất tiến bộ và quân đội Pháp không thể thắng được ta.
- Ngoài ba việc chính ấy, đồng bào ta còn thi đua nhiều mặt khác và thành tích cũng không kém vẻ vang. Đây tôi chỉ nhắc vài thí dụ:
Các đoàn thể và cá nhân thì thi đua đỡ đầu bộ đội và dân quân, như Hà Tĩnh đã quyên giúp hàng triệu.
Các bà, các cụ thì thi đua tham gia Hội Mẹ Chiến sĩ.
Nhân dân thì thi đua mua công phiếu kháng chiến, thi đua góp đảm phụ kháng chiến và nộp thuế. Riêng chị em phụ nữ cũng thi đua góp phần đảm phụ kháng chiến dù được Chính phủ miễn góp.
Các đồng bào điền chủ thì thi đua giảm địa tô, có người giảm đến 50% và thi đua quyên ruộng, có người quyên từ 500, 600 đến hơn 2000 mẫu.
Các cụ phụ lão và chị em phụ nữ thì thi đua tổ chức đội du kích. Các cháu thanh niên thì thi đua tòng quân.
Cán bộ trong các cơ quan thì thi đua sửa đổi lối làm việc cho hợp lý hơn.
Các cháu nhi đồng thì thi đua học tập và giúp mọi công việc. Có nhiều cháu đã gửi tiền nhờ tôi góp vào quỹ kháng chiến.
Kiều bào ở nước ngoài và đồng bào trong vùng tạm bị chiếm cũng tùy hoàn cảnh mà thi đua.
Nói tóm lại: Mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua và đều có thành tích. Nhân dịp này, tôi thay mặt Chính phủ cảm ơn và khen ngợi đồng bào và chiến sĩ.
Vì nhiều thành tích, cho nên chúng ta càng thấy rõ nhiều khuyết điểm. Tôi nêu ra đây những khuyết điểm chính để chúng ta cùng nhau sửa chữa:
Còn nhiều nơi nhân dân và trước hết là cán bộ, chưa hiểu thật rõ ràng ý nghĩa của phong trào thi đua ái quốc, do đó mà có những khuyết điểm như sau:
- Tưởng lầm rằng thi đua là một việc khác với những công việc làm hàng ngày. Thật ra, công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua. Thí dụ: từ trước đến giờ ta vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở. Nay ta thi đua ăn, mặc, ở cho sạch sẽ, cho hợp vệ sinh, cho khỏi đau ốm.
Xưa nay ta vẫn làm ruộng. Nay ta thi đua làm cho đất ruộng tốt hơn, sản xuất nhiều hơn.
Mọi việc đều thi đua như vậy.
- Tưởng lầm rằng thi đua chỉ nhất thời. Thật ra thi đua là phải trường kỳ. Ta phải thi đua để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công.
- Nhiều nơi đặt những kế hoạch thi đua không sát với hoàn cảnh, không sát với địa phương.
Nơi thì đặt kế hoạch to quá rồi làm không nổi.
Nơi thì ban đầu làm quá ồ ạt, đến nỗi ít lâu thì đuối sức đi, không tiếp tục thi đua được.
Nơi thì mỗi một đoàn thể, mỗi một ngành đều có một kế hoạch riêng mà các kế hoạch thì không ăn khớp với nhau. Thành thử “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nhân dân thì bù đầu không đủ sức mà theo cả các kế hoạch và không biết nên theo kế hoạch nào.
Nhiều nơi có kinh nghiệm hoặc kinh nghiệm thành công hoặc kinh nghiệm thất bại, nhưng không biết trao đổi cho nơi khác, để tránh cái dở, học cái hay của nhau.
Nơi thì các ban vận động thi đua chỉ biết làm theo chỉ thị cấp trên. Trung ương gửi chỉ thị thế nào, khu cứ nguyên văn gửi xuống tỉnh, tỉnh cứ nguyên văn gửi xuống huyện, huyện cứ như thế gửi xuống xã. Chứ không biết điều tra kỹ lưỡng, áp dụng thiết thực.
Đó là những khuyết điểm chính mà chúng ta phải sửa chữa và quyết sửa chữa được.
Điều cần thiết nhất là phải giải thích kỹ càng cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc thế nào. Mỗi người dân đều hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được.
Hiện nay, kháng chiến đã đến thời kỳ đẩy mạnh cuộc cầm cự chuẩn bị tổng phản công, thì phong trào thi đua ái quốc cũng phải nhằm vào mục đích ấy. Vì vậy, chương trình thi đua trong giai đoạn này vẫn là diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Nhưng tiến lên một bước mạnh hơn.
Về văn hóa, những nơi đã diệt xong nạn mù chữ, thì phải thi đua học thêm nữa.
Những nơi khác thì phải thi đua diệt cho xong nạn mù chữ.
Các nhà văn nghệ thì thi đua sáng tác. Các nhà chuyên môn thì thi đua phát minh.
Về kinh tế, thì thi đua làm cho dân và quân đủ ăn, đủ mặc, đủ dùng để đánh giặc.
Về quân sự, Vệ quốc quân và dân quân du kích thì thi đua rèn luyện cán bộ, chấn chỉnh quân đội. Các công xưởng thì thi đua chế tạo vũ khí cho nhiều, cho mau, cho tốt.
Ngoài ra, tất cả mọi việc ích lợi cho dân sinh quốc kế, quan hệ với kháng chiến kiến quốc ta đều phải thi đua. Thi đua phải là toàn dân, toàn diện.
Trong các việc thi đua ái quốc, cần phải nêu rõ tinh thần cần kiệm liêm chính.
Khẩu hiệu thi đua ái quốc hiện nay là: Tất cả để chiến thắng. Chiến thắng giặc thực dân. Chiến thắng giặc dốt. Chiến thắng giặc đói. Chiến thắng mọi tính xấu trong mình ta.
Tôi chắc rằng với kinh nghiệm thi đua năm vừa qua, với lòng hăng hái của đồng bào và chiến sĩ, với hồng phúc của tổ quốc, thi đua ái quốc nhất định thành công to, cũng như trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi to. Mong toàn thể đồng bào và chiến sĩ cố gắng lên.
Nước ta sẽ độc lập và thống nhất thật sự.
Dân ta sẽ no ấm và giàu mạnh thật sự.
Chào thân ái và quyết thắng.

góp ý hiến kế

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 42.804.544

Khách Online : 841