Cách làm mới trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác ở Hải Dương

14:42 18/09/2015 | Lượt xem : 3081

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3081
Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới ngày càng lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới, tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ đồng loạt sử dụng "Sổ ghi người tốt, việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

Đây được xem là một cách làm sáng tạo của Hải Dương trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Cách làm này nhằm ghi nhận những việc làm tốt, hiệu quả, những gương người tốt, việc tốt của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình học tập và làm theo gương Bác. 

Ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương đã "khai bút" cuốn "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đến tất cả các chi bộ trên địa bàn tỉnh. Sau khi triển khai sổ tới từng chi bộ, Chi ủy chi bộ sẽ trực tiếp quản lý, sử dụng. Chi ủy Chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên trong chi bộ thường xuyên phát hiện, giới thiệu người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
 

Các đại biểu tại Hội nghị phát hành
"Sổ ghi người tốt, việc tốt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
doBan Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dươngtổ chức. (Nguồn: TTXVN)

   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương cũng lưu ý, việc sử dung cuốn sổ cần thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo thiết thực, thường xuyên, hiệu quả, tránh hình thức. Kết quả ghi chép trong sổ sẽ là một căn cứ để bình xét đảng viên cuối năm. Hàng năm, vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), bộ phận giúp việc chỉ thị 03 cấp cơ sở sẽ kiểm tra, đánh giá việc sử dụng sổ và tham mưu cho cấp ủy tổng hợp, bình xét, biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được ghi nhận trong sổ.

Trước đó, cách làm này đã được tỉnh Hải Dương thực hiện thí điểm trong thời gian 1 năm và qua trình triển khai đã đem lại những kết quả tích cực bước đầu. Cụ thể, thành phố Hải Dương chọn 40 chi bộ thí điểm, thị xã Chí Linh chọn 40 chi bộ, 10 huyện còn lại mỗi huyện chọn 35 chi bộ, Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy khối các Doanh nghiệp tỉnh mỗi đơn vị chọn 25 chi bộ; Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh mỗi đơn vị 10 chi bộ. Sau hơn 1 năm thí điểm, đã có gần 4.000 gương người tốt, việc tốt được các chi bộ bình xét và ghi trong sổ. Thực hiện "Sổ ghi người tốt, việc tốt làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã góp phần giáo dục sâu sắc cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội và văn hóa của địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Theo ý kiến nhiều lãnh đạo Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, triển khai sổ ghi người tốt, việc tốt là một phương tiện rất hữu hiệu để khuyến khích phong trào học tập và làm theo gương Bác phát triển. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cần tổ chức được những hoạt động, những phong trào để từ đó xuất hiện nhiều người tốt, việc tốt./. 

Nguồn http://dangcongsan.vn/

góp ý hiến kế

Tư liệu ảnh

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.665.767

Khách Online : 249