Viện Ứng dụng Công nghệ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

13:41 02/10/2015 | Lượt xem : 4118

Viện Ứng dụng Công nghệ là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, triển khai ứng dụng vào sản xuất và đời sống các công nghệ cao, công nghệ mới thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, công  nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, công nghệ môi trường, laser, hồng ngoại, vi điện tử, quang tử, quang điện tử, y sinh.

Viện Ứng dụng Công nghệ tham gia Hội thi thuyết trình "Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ" do Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức
Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Viện đã khẩn trương triển khai xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 1973/CT-TTg đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện. Đến nay, có thể thấy đại đa số cán bộ, đảng viên trong Viện thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 1973/CT-TTg và có nhiều mặt chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như tư tưởng, tạo nên hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, trong công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong Viện về cơ bản ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của Nhà nước, của Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua 03 năm triển khai, Viện Ứng dụng Công nghệ đã đạt được những kết quả như sau: 


Đảng ủy và lãnh đạo Viện triển khai hiệu quả các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm theo 2 hình thức: ở phạm vi đảng bộ, cơ quan và chi bộ, đơn vị. Ở phạm vi đảng bộ, cơ quan, Đảng ủy và lãnh đạo Viện tổ chức hội nghị mời báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề: năm 2012 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phấn đấu suốt đời cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”; học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và tại cơ quan, đơn vị như: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Đường Kách mệnh” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Ở phạm vi chi bộ, đơn vị, việc học tập chuyên đề không tổ chức thành hội nghị riêng mà đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ hoặc sinh hoạt đơn vị. Mỗi kỳ sinh hoạt bí thư chi bộ, lãnh đạo đơn vị lựa chọn 01 nội dung chuyên đề để cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập, thảo luận, liên hệ với nhiệm vụ được giao. 100% các chi bộ thuộc Đảng bộ Viện tổ chức học tập các chuyên đề hàng năm theo kế hoạch. Việc học tập chuyên đề lồng ghép với nội dung sinh hoạt đơn vị đã góp phần tiết kiệm thời gian, đưa việc học tập chuyên đề trở nên được thực hiện thường xuyên hơn.

Đảng ủy và lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động học tập và làm theo. Cụ thể là: Đối với Tổ quốc, với nhân dân: Trung thành, phấn đấu vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đối với công tác nghiên cứu: Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, trung thực, chí công vô tư. Đối với đồng nghiệp: Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ. Đối với bản thân: Thực hiện tốt và nêu gương cần, kiệm, liêm, chính.

Lập kế hoạch và triển khai tổ chức tọa đàm “Từ lời dạy của Bác đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp” trong Đảng bộ. Trên cơ sở các bài dự thi của các chi bộ, Đảng ủy Viện đã xem xét, biên tập thành 01 bài có ý nghĩa như là lời dạy của Bác về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với ngành khoa học và công nghệ để tham dự hội thảo của Đảng ủy Bộ (25/12/2012).

Gửi bài tham dự hội thi và đạt giải Khuyến khích hội thi thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” do Đảng ủy Bộ tổ chức ngày 07/5/2013.

Chỉ đạo một số chi bộ tổ chức điểm sinh hoạt chuyên đề, mời đại diện cấp ủy các chi bộ trong Đảng bộ đến tham dự để học tập, rút kinh nghiệm.

Công đoàn Viện đã thông qua nhiều hình thức tuyên truyền để triển khai sâu rộng việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các chương trình cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; truyền thông về dân số, phòng chống các tệ nạn xã hội, các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Bộ và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức, tham gia các phong trào thi đua, chương trình hành động như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Tôi yêu biển đảo Việt Nam”… Hoạt động của tuổi trẻ đã từng bước gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong từng đơn vị.

Hội Cựu chiến binh Viện đã có nhiều hoạt động tích cực, nêu cao ý thức trách nhiệm, làm tốt công tác chính trị - tư tưởng nên cán bộ, hội viên cựu chiến binh kiên định vững vàng trước những biến động của tình hình; tích cực, chủ động tham gia các hoạt động của cơ quan, đơn vị và địa bàn nơi cư trú, góp phần bảo đảm anh ninh, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, có các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tổ chức hoạt động hướng về cội nguồn đã được triển khai, đã tổ chức một số đợt cán bộ, đảng viên, quần chúng về thăm Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An), Khu di tích lịch sử cách mạng Tân Trào (Tuyên Quang), Khu di tích lịch sử K9 (Đá Chông, Ba Vì)... Các chuyến đi mang ý nghĩa giáo dục truyền thống, tấm gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh, là dịp để tất cả cán bộ, viên chức của Viện được ôn lại giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận và càng thêm tự hào về cốt cách của Danh nhân văn hóa của thế giới - Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tích cực tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch trong những năm qua của Viện Ứng dụng Công nghệ và đã được các cấp ủy Đảng, Nhà nước và Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận. Năm 2011, Viện được ghi nhận là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2011, được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ KH&CN; là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền 2007 - 2011, được nhận Cờ thi đua của Đảng ủy Khối; nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ KH&CN, Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Tập thể Công đoàn xuất sắc, được nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ KH&CN. Năm 2012, Viện là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2012, được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ KH&CN; nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ KH&CN, Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Tập thể Công đoàn xuất sắc, được nhận Giấy khen của Công đoàn Bộ KH&CN; tập thể cán bộ nữ Trung tâm Sinh học Thực nghiệm thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ được nhận Giải thưởng Kovalevskaia. Năm 2013, Viện là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2013, được nhận Giấy khen của Đảng ủy Bộ KH&CN; nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và Tập thể Công đoàn xuất sắc của Công đoàn Bộ KH&CN. Năm 2014, Viện là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh”; được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Giấy khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam; Tập thể Công đoàn xuất sắc của Công đoàn Bộ KH&CN. Năm 2015, Viện được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối: “Khen thưởng các Tập thể có thành tích suất sắc trong Học tập và Làm việc theo Tấm gương Đạo đức HCM” (Quyết định số: 1911-QĐ/ĐUK ngày 12/5/2015) nhân dịp Đảng ủy Khối tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (14/5/2011-14/5/2015).

Trong thời gian tới, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong toàn Viện, Đảng ủy và lãnh đạo Viện tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 1973/CT-TTg, xem đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng của Viện; tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đơn vị, tổ chức đoàn thể theo chủ đề năm 2015 và những năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu gương “Người tốt, việc tốt”, gương điển hình tiến tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo Báo cáo thành tích của Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin khác

góp ý hiến kế

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.075.919

Khách Online : 772