Thành tích về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Hua Nhàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

10:34 05/10/2015 | Lượt xem : 3842

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú trung học cơ sở xã Hua Nhàn thành lập ngày 01/9/2012 theo Quyết định số 2247/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của chủ tịch UBND huyện Bắc Yên. Trường đóng trên địa bàn bản Hua Nhàn xã Hua Nhàn huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La, nơi có 99,1% là người dân tộc thiểu số, trong đó có 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống.

Năm học 2015- 2016 trường có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 273 học sinh (toàn bộ học sinh là người dân tộc thiếu số).

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trường Phổ thông Dân tộc Bán trú trung học cơ sở xã Hua Nhàn đã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả như sau.
Công tác lãnh đạo chỉ đạo:
Thực hiện Nghị quyết của Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các tổ chuyên môn phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội trong nhà trường xây dựng kế hoạch và tích cực tuyên truyền việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong và ngoài đơn vị, đặc biệt trong dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn, ngày truyền thống thông qua tổ chức các hoạt động: Hội giảng, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời, triển khai lồng ghép cuộc vận động: “Mỗi thầy, có giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với phong trào; “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Kết quả đạt được:
Về quy mô trường, lớp học:
Khi thành lập, trường có 05 phòng học tạm với 05 lớp, 114 học sinh và 11 cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất nghèo nàn. Đến nay, trường có 08 lớp với 273 học sinh và 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên, có 12 phòng học kiên cố.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Hua Nhàn trong giờ chào cờ đầu tiên
Về chất lượng dạy và học:
Kết quả giảng dạy của cán bộ, giáo viên: Năm học 2012- 2013 với 11 cán bộ giáo viên, nhân viên được đánh giá xếp loại, trong đó: Loại giỏi: Không, Khá 03, trung bình 07 yếu 01, năm học 2013­-2014 với 20 cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại, trong đó: Loại giỏi 02, khá 08, trung bình 10, năm học 2014- 2015 với 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên được đánh giá, xếp loại, trong đó: Loại giỏi: 03, khá 13, trung bình 05.
Kết quả học tập của học sinh: Qua các năm học, nhà trường không có học sinh vi phạm tệ nạn xã hội, nhiệm vụ của học sinh. Học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt từ 90% trở lên. Học lực của học sinh tiến bộ qua các năm học, có 01 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉ lệ học sinh khá là 29,2%.
Về công tác xây dựng và tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú: Thực hiện Kết luận 956-KL/TU của Tỉnh ủy Sơn La về xây dựng và tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú; bằng công tác xã hội hóa giáo dục nhà trường đã xây dựng được 01 nhà bếp tập thể với diện tích 60 m2, 01 nhà ăn cho 240 học sinh bán trú với diện tích 176 m2, 01 chuồng lợn với diện tích 50 m2, 02 vườn rau với diện tích 1.800 m2. Hàng năm, cung cấp 1,5 tấn rau, củ, quả, 1,2 tấn thịt lợn cho nhà trường tổ chức nấu ăn cho các em học sinh ở bán trú.
Học sinh bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hua Nhàn đang chăm sóc vườn su su của nhà trường

Các hoạt động khác: Nhà trường thường xuyên phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp các ngày Lễ lớn, ngày truyền thống nhằm khích lệ tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác dạy và học.
Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Hua Nhàn hôm nay

Báo cáo thành tích của Trường PTDTBT THCS xã Hua Nhàn huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Tin khác

góp ý hiến kế

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.308.459

Khách Online : 520