Đảng bộ cơ sở Khối Đảng thành phố Tân An với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

09:57 02/10/2015 | Lượt xem : 5853

Đảng ủy Khối Đảng luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Tân An. 

Thực hiện Công văn số 1812-CV/BTGTU, ngày 01/4/2015 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An về việc bình xét tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến biểu dương cấp tỉnh năm 2015, Đảng ủy Khối Đảng báo cáo thành tích một năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

Đảng ủy Khối Đảng luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc của Ban Thường vụ Thành ủy góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố Tân An. Đảng bộ Khối Đảng đã chủ động bám sát kế hoạch, chỉ thị, công văn, hướng dẫn của cấp trên để triển khai tổ chức các đợt học tập, quán triệt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; tuyên truyền thực hiện chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối Đảng, với tỷ lệ tham dự các buổi học tập chuyên đề từ 98% trở lên.

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014 đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tận tụy, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; làm hết việc chứ không làm hết giờ, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; chấp hành nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan; đoàn kết thống nhất, trong sạch giản dị, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên luôn thể hiện vai trò gương mẫu trong mọi công tác luôn hoàn thành tốt vai trò tham mưu, tổng hợp và phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy để quần chúng noi theo đã được Đảng ủy ghi nhận và biểu dương.


Song song đó, Đảng bộ Khối Đảng đã ban hành và thực hiện chuẩn mực đạo đức của đảng viên, cán bộ, công chức với “7
xây, 7 chống” và xây dựng phương hướng phấn đấu của từng CBCC học tập và làm theo Bác về:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm:

+ Trong công việc: Làm hết việc chứ không hết giờ, nâng cao hiệu quả công việc. Phấn đấu hoàn thành tốt công việc được giao.

+ Với tổ chức: Xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; chấp hành nội quy và sự phân công, điều động.

+ Với gia đình: Giữ gìn hạnh phúc gia đình, chăm lo, nuôi dạy con cái.

+ Với xã hội: Nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, không thờ ơ, kiên quyết đấu tranh trước những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Về chống chủ nghĩa cá nhân: Đoàn kết, chân thành, khiêm tốn, không kéo bè, kéo cánh; trong sạch, giản dị, không ham tiền tài danh vọng, không lợi dụng chức quyền để mưu lợi cá nhân.

- Về nói đi đôi với làm: Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói và làm theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; nói và làm theo các chuẩn mực đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.

Cuối năm xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến như: Đồng chí Đỗ Hoàng Việt - Bí thư Thành ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Sang - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, đồng chí Đinh Thành Long - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Có 01 đồng chí được đề nghị biểu dương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp Thành phố năm 2015.

Đảng bộ Khối Đảng thành phố Tân An đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2014. Đảng bộ Khối Đảng được Ban Thường vụ Thành ủy công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 5 năm liền (2010 - 2014).

 

Báo cáo thành tích của Đảng ủy Khối đảng thành phố Tân An

Tin khác

góp ý hiến kế

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.466.216

Khách Online : 605