Đồng chí Phan Tấn Tài - Chi Cục Phát Triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

10:35 12/10/2015 | Lượt xem : 5091

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân ta, là linh hồn của cách mạng Việt Nam. Người đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng để các thế hệ Việt Nam học tập và noi theo. Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng.

Là cán bộ lãnh đạo và là đảng viên, bản thân nhận thức sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của các chủ đề học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực đăng ký với chi bộ và xây dựng kế hoạch thực hiện. Qua thực hiệnhọc tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp” trong thời gian qua bản thân không ngừng phấn đấu học tập, học hỏi thêm kinh nghiệm hay của đồng đội, từ bạn bè và cấp trên để tự rèn luyện mình ngày càng hoàn thiện hơn.

Phong cách quần chúng trong tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện bằng phong cách sâu sát quần chúng, vì lợi ích của quần chúng, đi đúng đường lối quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng, của những người chiến sĩ cộng sản suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng viên gần dân, thấu hiếu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và bản thân Người là tấm gương sáng về phong cách gần dân. Sự gần gũi đó được thể hiện ngay từ phút đầu tiên Người ra mắt quốc dân. Khi vừa đọc một đoạn Tuyên ngôn Độc lập, Người đã dừng lại hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Chỉ là một câu hỏi thôi, một câu hỏi bình dị, tự nhiên mà thực sự đã làm xúc động trái tim hàng chục triệu đồng bào toàn quốc! "Cả muôn triệu một lời đáp: Có! Như Trường Sơn say gió Biển Đông". Đó là một điển hình mẫu mực về mối quan hệ gần gũi, thân thiết hiếm có giữa lãnh tụ với quần chúng, ngay ở những giây phút lịch sử trang trọng nhất. Bác nói: "Nước lấy dân làm gốc", "Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân". Bác thường xuyên căn dặn các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, và phải thể hiện tinh thần phụ trách trước nhân dân. Chính phong cách đi đúng đường lối quần chúng của Người có sức hút kỳ lạ, làm cho quần chúng đến với Người không chút e ngại, bình dị, tự nhiên. Tác phong ấy làm cho lãnh tụ và quần chúng dễ dàng hoà nhập với nhau trong sự đồng cảm sâu sắc nhất. Nhờ vậy, mọi người có thể nói hết những suy nghĩ, trăn trở của mình, còn Người thì lắng nghe để có thể hiểu được nhịp đập của cuộc sống chung quanh. Đối với người lãnh đạo cấp trên, hiểu dân và hiểu cấp dưới đều có tầm quan trọng đặc biệt. Bác dạy hiểu dân là để hiểu cấp dưới được chính xác hơn, hiểu cấp dưới là để hiểu dân được đầy đủ hơn. Càng hiểu dân và càng hiểu cấp dưới, người lãnh đạo càng hiểu chính mình và càng rút ra được những điều bổ ích để bổ sung cho chủ trương, chính sách đã được đề ra.

Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó và tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Người thường nói: Đề ra công việc, đẻ ra nghị quyết, không khó, vấn đề là thực hiện nó. Ai thực hiện? - Tập thể, quần chúng. Vì vậy, có dân chủ, bàn bạc tập thể mới cùng thông suốt, nhất trí, mới cùng quyết tâm thực hiện, tránh được "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược".

Theo Hồ Chí Minh, nêu gương thì trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, nói phải đi đôi với làm, nêu gương trên ba mối quan hệ đối với mình, đối với người, đối với việc. Đối với mình phải không tự cao tự đại, tự mãn, kiêu ngạo mà luôn học tập cầu tiến bộ, luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay, sửa đổi điều dở của bản thân, phải tự phê bình mình như rửa mặt hằng ngày; đối với người, luôn giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết, thật thà, không dối trá, lừa lọc, khoan dung, độ lượng; đối với việc, dù trong hoàn cảnh nào phải giữ nguyên tắc "dĩ công vi thượng" (để việc công lên trên, lên trước việc tư).

Là cán bộ đảng viên với vai trò Phó Bí thư Chi bộ và là Thủ trưởng, hơn ai hết trong đơn vị, bản thân mình nhận thức sâu sắc về phong cách quần chúng, dân chủ nêu gương, có ý thức và luôn luôn tự học tập, rèn luyện mình ngày càng tốt hơn để vận dụng vào thực tiễn giúp cho công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trên giao, Với quan điểm cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, bản thân mình luôn nghĩ đến quần chúng nhân dân, vì lợi ích của dân, của đảng, của tập thể. Trong sinh hoạt Chi bộ, khi được Bí thư ủy quyền, bản thân luôn lấy phương châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, kết luận dựa vào ý kiến đa phần của tập thể, mạnh dạn đấu tranh phê bình và tự phê bình trên quan điểm vì lợi ích của đảng, của dân, tạo được sự đoàn kết thống nhất cao trong đảng hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên giao nên chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn, bản thân lãnh chỉ đạo qua hệ thống các Phòng, phát huy quy chế dân chủ cơ sở. Là Thủ trưởng của đơn vị nhưng bản thân không tự đề cao mình, chủ động gần gũi với mọi người, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Để nắm bắt tình hình ở cơ sở và gần gũi tiếp xúc với dân, bản thân thường xuyên đi công tác cơ sở, lắng nghe ý kiến, những đề xuất nguyện vọng chính đáng qua các buổi họp, tập huấn kỹ thuật, khai giảng, bế giảng lớp học dạy nghề, hội thảo chuyên đề... để về đơn vị rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, đề án, dự án cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ nắm bắt được tình hình thực tế, xuất phát từ nhu cầu của người dân, hiểu rõ chính sách chủ trương của đảng và nhà nước nên xây dựng các chương trình dự án khuyến nông thực hiện nhiều năm mang lại hiệu quả cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với cán bộ kỹ thuật, tham gia tiếp xúc hàng trăm nông dân mỗi năm tại Trung Tâm với thái độ ân cần giải đáp thắc mắc, hướng dẫn kỹ thuật về trồng trọt được nhiều người áp dụng mang lại hiệu quả.

Bản thân luôn nghĩ đến uy tín của cán bộ và lợi ích cho tập thể nên thường nhắc nhở, động viên cán bộ đảng viên trong đơn vị nêu cao ý thức trong việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô lãng phí. Trong nhiều năm liền đơn vị không để xảy ra tham ô lãng phí mà còn tiết kiệm lương tăng thêm hàng năm khoảng 2 tháng lương góp phần cải thiện đời sống, an tâm công tác. Ở gia đình, vận động toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan, thực hành tiết kiệm tốt đạt gia đình văn hóa và nhiều gia đình mẫu mực.

Là lãnh đạo đơn vị, bản thân luôn giữ chữ tín cho mọi người và cho mình, thực hiện nói và làm đi đôi để tạo lòng tin cho cán bộ và nhân dân, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, chấp hành các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, chấp hành sự điều động và phân công của tổ chức. Tháng 9/2013, do yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở điều động từ Khuyến Nông về Chi cục Phát Triển Nông Thôn, bản thân gương mẫu chấp hành mặc dù số năm công tác so với tuổi hưu chỉ còn 4 năm. Bản thân xác định, “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng với nhiều cố gắng, chịu khó tìm tòi, học hỏi với quyết tâm cao, công việc ngày càng quen dần, góp sức cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi vì, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận không thể thiếu của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để nhân dân ta phát huy nội lực, vượt qua thử thách, khó khăn để tiến lên. Đặc biệt, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Qua thực hiện “học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, bản thân tự rút ra những kinh nghiệm như sau: (1). Cán bộ chủ chốt như Ban lãnh đạo đơn vị, Trưởng và Phó phòng của đơn vị, cấp ủy chi bộ, ban chấp hành công đoàn, chi đoàn giữ vai trò hạt nhân của mỗi tổ chức trong việc thực hiện học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo sự lan tỏa gương điển hình ra toàn đơn vị. (2). Thường xuyên sơ tổng kết rút kinh nghiệm, phát hiện gương điển hình tốt tại đơn vị để nhân rộng. (3). Nhận thức sâu sắc về nội dung, vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay để bản thân nghiêm túc trong học tập, tự soi rọi lại mình, không ngừng tự rèn luyện mình ngày càng hoàn thiện hơn./.

Phan Tấn Tài - Chi Cục Phát Triển Nông Thôn tỉnh Vĩnh Long

góp ý hiến kế

Liên kết website

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 37.309.116

Khách Online : 595