Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

+ Địa chỉ: Số 52A, đường Lê Lợi, phường 1, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
+ Điện thoại:   0294.3852612         Fax: 0294.3852612 
+ Email: snv@travinh.gov.vn
+ Website: http://www.travinh.gov.vn/wps/portal/noivu

Ban lãnh đạo

 

Điện thoại CQ/ Email

+ Giám đc: Bùi Thành Thương

btthuong@travinh.gov.vn

+ Phó Giám đc: Bùi Văn Bỉnh

0294.3853741/ bvbinh@travinh.gov.vn

+ Phó Giám đc: Kim Thị Thanh Nữ

0294.3853740/ kttnu@travinh.gov.vn

+ Phó Giám đc: Lê Thành Thái

0294.3841099/ ntnhan@travinh.gov.vn

Các phòng chuyên môn

 

 

+ Văn phòng

Q. Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thùy Nga

Phó Chánh Văn phòng: Từ Long Thuấn

 

 

0294.3852.612/ nttnga@travinh.gov.vn

0294.3852777/ tlthuan@travinh.gov.vn

 

+ Thanh tra Sở

Chánh Thanh tra: Huỳnh Văn Trí

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Hồng Cúc

 

0294.3853245

hvtri@travinh.gov.vn

tthcuc@travinh.gov.vn

 

+ Phòng xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

Trưởng phòng: Lê Hữu Hiền

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Mộng Xuyên

Phó Trưởng phòng: Hồ Minh Triển

0294.3853044


lhhien@travinh.gov.vn

htmxuyen@travinh.gov.vn

hmtrien@travinh.gov.vn

+ Phòng Công chức, Viên chức

Q. Trưởng phòng: Nguyễn Minh Khoa

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Tuấn

0294.3853844

0294.3890.999/ nmkhoa0810@travinh.gov.vn

0294.3853844/ nntuan.sonv@travinh.gov,vn

+ Phòng Tổ chức, Biên chế và tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Trần Thị Kim Em

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thùy Nga

 

0294.3841005

ttkem@travinh.gov.vn

nttnga@travinh.gov.vn

 

+ Ban Tôn giáo

Trưởng Ban: Lê Văn Tịnh

Phó Trưởng Ban: Bùi Thị Nhã Hiền

 

lvtinh@travinh.gov.vn; 0294.3851838

btnhien@travinh.gov.vn; 0294.3851324

Ban Thi đua - Khen thưởng

Trưởng ban: Hà Trí Trung

Phó Trưởng ban: Nguyễn Trúc Mai

 

 

httrung@travinh.gov.vn; 0294.3855899

ntmai@travinh.gov.vn; 02943841898

 

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử

Chi cục trưởng: Lâm Văn Vinh

Phó Chi cục trưởng: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

lvvinh.sonv@travinh.gov.vn; 0294.3841.813

nttnguyet@travinh.gov.vn; 0294.3841.309

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ Trà Vinh