Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông

+ Địa chỉ:  số 94, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

+ Điện thoại: 0261.3544131          Fax: 0261.3544412
+ Email:  snv@daknong.gov.vn
+ Website:  snv.daknong.gov.vn


Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Đoàn Văn Quỳnh

0261.3678787/quynhdv.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Lê Quy

0261.3544272/quyl.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Đoàn Văn Tân

0261.3545863/tandv.snv@daknong.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hường

0261.3544282/huongntt.snv@daknong.gov.vn

Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở


+ Phòng Hành chính - Văn thư lưu trữ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng: Đặng Ngọc Quang

Phó Trưởng phòng:Lâm Phương Nhung

0261.3544131/vp.snv@daknong.gov.vn

+ Thanh tra Sở

Q. Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Điệp

Phó Chánh Thanh tra: Trương Thị Quỳnh Trâm


0261.3545862/thanhtra.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Đào tạo

Trưởng phòng: Khổng Xuân Dũng

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Mùi

Phó Trưởng phòng: Trần Cao Cường0261.3544489/xdcq.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Tổ chức, biên chế và Công chức, viên chức

Trưởng phòng: Bùi Hiếu

Phó Trưởng phòng: Trần Văn Công

Phó Trưởng phòng: Lê Xuân Thuận

0261.3544422/cbccvc.snv@daknong.gov.vn

+ Phòng Cải cách hành chính và công tác thanh niên

Trưởng phòng: Lê Xuân Tuấn

Phó Trưởng phòng: Bùi Văn Cường


0261.35454220/dtcchc.snv@daknong.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Lê Trung Trường Vũ

Phó Trưởng ban: Bùi Văn Tâm

Phó Trưởng ban: Nguyễn Nam Nhật

0261.3548104/btg.snv@daknong.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban: Nguyễn Đình Đính

Phó Trưởng ban: Lê Công Bằng

Phó Trưởng ban: Nguyễn Tiến Chương

0261.3545184/tdkt.snv@daknong.gov.vn

 

Trung tâm lưu trữ lịch sử

Giám đốc trung tâm: Trần Hà Nam
Phó Giám đốc trung tâm: Lê Thị Tư Hạnh

 0261.3547234/vtlt.snv@daknong.gov.vn

 
    Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông