Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

+ Địa chỉ:  Số 1, Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Điện thoại:  0254.3852151                                       Fax: 0254.3524725     
+ Email: sonoivu@baria-vungtau.gov.vn
+ Website: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Ban lãnh đạo

Điện thoại CQ/ Email:

+ Giám đốc: Trương Thanh Phong

0254.3807500/phongtt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Trương Văn Đức

0254.3523.241/ductv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phó Giám đốc: Võ Văn Nam

0254.3554454/namvv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Các đơn vị thuộc, trực thuộc (phòng, ban, chi cục)

 

+ Văn phòng

Chánh Văn phòng: Trà Thanh Tính
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Công Trứ
Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Hồng Loan

0254.3858048/tinhtt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

0254.3858048/trunc@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3858048/loannth@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

 + Phòng Cải cách hành chính

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huệ
Phó Trưởng phòng: Ngô Minh Dũng

 

0254.352/huent@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3858048/dungnm@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Công chức Viên chức

Phó Trưởng phòng (phụ trách phong): Nguyễn Thị Ngọc Yến
Phó Trưởng phòng: Phạm Thị hảo

 

0254.3525018/yenntn@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3525018/haopt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hạnh
Phó Trưởng phòng: Lưu Văn Anh Tuấn

0254.3857670/hanhnt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3857670/tuanlva@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Thanh tra

Chánh Thanh tra: Phạm Đăng Ninh
Phó Chánh Thanh tra: Lê Hoàng Dương

 

0254.3511591/ ninhpd@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3511591/ duonglh@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác Thanh niên

Trưởng phòng:Lê Thị Thanh Thủy
Phó Trưởng phòng: Phan Viết Tân
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phước Lộc

 

0254.3854151/ thuyltt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3854151/ tanpv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3854151/ locnp@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

+ Ban Tôn giáo

Trưởng ban: Huỳnh Sơn Tuấn
Phó Trưởng ban: Đặng Văn Hải
Phó Trưởng ban: Lê Anh Hoàng

 

0254.3855699/ tuanhs@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3727347/ haidv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3510650/ hoangla@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Ban Thi đua và Khen thưởng

Trưởng ban, Phó Giám đốc Sở: Võ Văn Nam
Phó Trưởng ban: Trần Thúy Ái

 

0254.3554454/ namvv@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3512865/ aitt@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Chi cục Trưởng: Lê Huy Tập
Phó Chi cục trưởng: Đặng Thị Hồng Xuân

 

0254.3727961/taplh@sonoivu.baria-vungtau.gov.vn
0254.3727263/ xuandh@sonoivu.baria-vungtau gov.vn

 

Nguồn trích dẫn: Phiếu cung cấp thông tin Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu