QUY TẮC ỨNG XỬ

Ngày 29/11/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 2816/QĐ-BNV về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ.

Xem toàn văn Quyết định số 2816/QĐ-BNV: Tại đây

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.740.213

Khách Online : 827