Thông tư số 08/2022/TT-BNV ngày 19/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ

10:15 21/09/2022

File đính kèm.

Thông tư số 08/2022/TT-BNV: Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.374.822

Khách Online : 2.461