Quyết định số 526/QĐ-BNV ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”

13:49 05/07/2022

Xem toàn văn Quyết định số 526 trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Quyết định số 526 Tải về
Phụ lục Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.389.980

Khách Online : 2.801