Quyết định số 520/QĐ-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ

14:38 19/07/2022

File đính kèm.

Quyết định số 520/QĐ-BNV: Tải về
Phụ lục kèm theo Quyết định số 520/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.375.083

Khách Online : 2.459