Công văn số 3538/BNV-TCBC ngày 28/7/2022 của Bộ Nội vụ về việc tính hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế

15:55 03/08/2022

Xem toàn văn Công văn số 3538/BNV-TCBC trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 3538/BNV-TCBC Tải về

Tin khác

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.390.642

Khách Online : 2.709