Trà Vinh: Rà soát lại toàn bộ phiếu điều tra cơ sở hành chính trong vòng 7 ngày

16:42 10/12/2021

Sáng ngày 10/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh; ông Lê Thanh Nam, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Trà Vinh.

Bà Kim Thị Thanh Nữ báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, bà Kim Thị Thanh Nữ,  Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh cho biết, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Trà Vinh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Trà Vinh; quyết định thành lập Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; ban hành kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; chỉ thị về việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh…

Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, thành viên Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp huyện, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cấp huyện, Tổ Thường trực Ban Chỉ đạo cấp huyện, quản trị hệ thống, giám sát viên tỉnh, cấp huyện.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và 09 Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 360 phiếu điều tra/ 360 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Trà Vinh

Đánh giá kết quả điều tra, ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho rằng, Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh đã triển khai thực hiện cuộc điều tra theo đúng các phương án do Ban Chỉ đạo Trung ương quy định và đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai, thu thập thông tin phiếu điều tra, kiểm tra tính logic và nghiệm thu theo quy định.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quân cũng đánh giá, các phiếu điều tra của tỉnh Trà Vinh chưa đạt chất lượng nghiệm thu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cho rằng, trong quá trình thu thập thông tin phiếu điều tra, các Giám sát viên, Quản trị viên còn lúng túng trong việc giám sát thực hiện; chưa có sự phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương…

Về danh sách nền, xem xét bổ sung phiếu của Ngân hàng nhà nước tỉnh Trà Vinh; loại bỏ khỏi danh sách nền phiếu của Liên minh Hợp tác xã tỉnh vì đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp (thuộc phạm vi điều tra của ngành Thống kê) không thuộc tổ chức chính trị - xã hội; chỉ tiêu về biên chế hành chính chưa trùng khớp trong tổng số lao động; nhiều phiếu sai về đơn vị tính, chi phí hao mòn trong kết quả hoạt động và tài sản …

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiểm tra, đối chiếu, hoàn thiện phiếu điều tra, đảm bảo 100% phiếu đạt chất lượng tốt nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị trưng tập thêm công chức, viên chức có kiến thức về tài chính, kế toán để rà soát, hoàn thiện thông tin liên quan đến tài sản, chi phí. Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để hỗ trợ, xử lý, hoàn thiện kết quả điều tra.

Đồng thời, tổng hợp danh sách các đơn vị không phối hợp trong quá trình cung cấp thông tin để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm rút kinh nghiệm chung.

Ông Bùi Thành Thương phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Bùi Thành Thương, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh trân trọng tiếp thu và khẳng định sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị kiểm tra lại toàn bộ phiếu điều tra, đối chiếu số liệu chính xác, đảm bảo các phiếu sau nghiệm thu đạt chất lượng tốt nhất.

Ông Bùi Thành Thương cũng chia sẻ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo triển khai ngay khi Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn, đã tổ chức tập huấn, kiểm tra, giám sát… nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Trong đó có nguyên nhân như, thời gian triển khai thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trùng với thời gian thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cơ quan tập trung cho công tác bầu cử; đây cũng là nhiệm vụ mới ngành Nội vụ triển khai thực hiện, nhiều nội dung kê khai thiên về nghiệp vụ thống kê nên công chức ngành Nội vụ các cơ quan hành chính, chính trị - xã hội gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện.

Ông Bùi Thành Thương mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương trong thời gian tới để tỉnh Trà Vinh hoàn thành cuộc điều tra.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Kết luận buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu đã hoàn thành việc đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh chưa đạt yêu cầu nghiệm thu.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đúng và đầy đủ các yêu cầu đã được nêu ra tại buổi nghiệm thu; nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện cũng như quá trình phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương, để đảm bảo số liệu điều tra chính xác, chất lượng cao nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 38.465.772

Khách Online : 557