Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa

18:34 04/12/2021

Sáng ngày 04/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa.

Bà Dương Thị Thúy báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo tại buổi nghiệm thu, bà Dương Thị Thúy, Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, triển khai công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính của tỉnh; ở cấp huyện, thành lập 27 Ban chỉ đạo. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; Ban chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện điều tra cơ sở hành chính. Theo đó, Kế hoạch và Hướng dẫn đã xác định được yêu cầu, nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương.

Ban Chỉ đạo tỉnh cũng quyết định tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống cấp tỉnh; đồng thời, có văn bản hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp huyện tuyển chọn giám sát viên, quản trị viên cấp huyện theo đúng định mức, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ chức 02 đợt tập huấn triển khai công tác điều tra cơ sở hành chính cho các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; các đơn vị thuộc đối tượng điều tra; Giám sát viên, quản trị viên cấp tỉnh; Giám sát viên, quản trị viên cấp huyện. Qua tập huấn, đã hướng dẫn thực hành điền thông tin, điền phiếu điều tra và các nghiệp vụ liên quan.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ngoài ra, Tổ thường trực đã lập Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trực tiếp 10/27 huyện, thị xã, thành phố; qua kiểm tra đã phát hiện, chỉ ra những sai sót và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn nghiệp vụ các đơn vị được kiểm tra khắc phục; đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, rà soát thông tin điều tra theo đúng yêu cầu và tiến độ quy định.

Với sự nỗ lực, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức có liên quan, đặc biệt sự hỗ trợ thường xuyên của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật xong danh sách nền thuộc đối tượng điều tra cơ sở hành chính lên trang tác nghiệp điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương; thực hiện phân tài khoản để các đơn vị tiến hành nhập, kê khai phiếu.

Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành công tác thu thập thông tin, kiểm tra, rà soát và nghiệm thu 1.023 Phiếu thu thập thông tin tương ứng với 1.023 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Thanh Hóa, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và hiệu quả theo Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt loại Khá, với tỷ lệ 90,09% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa không có lỗi hệ thống mà rải rác ở các chỉ tiêu; tuy nhiên, đối với một số phiếu chưa khớp đúng về tổng số lao động thuộc biên chế hành chính; một số phiếu xác định tổng tài sản chưa chính xác, chi phí hao mòn phản ánh chưa đầy đủ…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Giang Nam phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Giang Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ sát sao, kịp thời; Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện đúng tiến độ chất lượng; thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc, chặt chẽ; Phiếu thu thập thông tin được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Giang Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số đơn vị chưa nghiên cứu kỹ hướng dẫn nên việc kê khai Phiếu điều tra ban đầu chưa đảm bảo yêu cầu; hồ sơ, tài liệu kiểm chứng chưa đầy đủ, phải kê khai phiếu nhiều lần. Một số cơ quan, đơn vị chưa xác định rõ chế độ hạch toán tài chính (hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập) dẫn đến việc xác định danh sách nền có sai lệch. 

Bên cạnh đó, một số Giám sát viên cấp huyện còn lúng túng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chưa kiểm tra logic, rà soát nội dung phiếu thu thập thông tin của các đơn vị được phân công, chất lượng phiếu chưa đảm bảo theo quy định.

Ông Nguyễn Giang Nam trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ các phiếu điều tra; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Thanh Hóa đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của tỉnh Thanh Hóa. 

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Thanh Hóa sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.697.195

Khách Online : 1.337