Nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Ninh

11:59 02/12/2021

Sáng ngày 02/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia đối với Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Quang cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh, để chuẩn bị cho công tác Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh năm 2021; quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Bắc Ninh năm 2021, gồm 13 thành viên, do 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Cục trưởng Cục Thống kê làm Phó Trưởng ban thường trực, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban; thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh  gồm 26 thành viên, một Phó Cục trưởng Cục Thống kê làm Tố trưởng và một Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ phó.

Nhằm triển khai thực hiện tốt cuộc tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn các các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện; ban hành Kế hoạch điều tra; văn bản hướng dẫn tuyển chọn giám sát viên và quản trị hệ thống cấp huyện; tổ chức tập huấn công tác kiểm tra giám sát, nghiệp vụ điều tra cho các Giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện, Điều tra viên…

Sau khi được cung cấp tài khoản, mật khẩu, các ủy viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện và các thành viên Tổ thường trực giúp việc cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ quy chế hoạt động đã được phân công, thực hiện truy cập vào trang thông tin Hệ thống điều hành tác nghiệp điều tra cơ sở hành chính của Ban Chỉ đạo Trung ương để theo dõi tiến độ, kiểm tra logic các phiếu cơ sở đã khai báo, trao đổi thảo luận và tham gia ý kiến, đề xuất các định hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành cho cuộc Tổng điều tra đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch.

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và 08 Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã được hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 376 phiếu điều tra/ 376 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Bắc Ninh

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Bắc Ninh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh đã triển khai đúng theo Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Bắc Ninh đạt yêu cầu nghiệm thu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lại 02 phiếu của Huyện ủy và Văn phòng HĐND và UBND huyện Thuận Thành để làm rõ thông tin về số lao động trong biên chế; xác định lại Trung tâm Hành chính công và Ban Tiếp công dân tỉnh có phải là đơn vị hành chính độc lập hay là đơn vị phụ thuộc theo quy định tại Phương án điều tra.

Bên cạnh đó, rà soát lại lao động thuộc biên chế hành chính để khớp đúng số liệu; về chỉ tiêu tổng tài sản, chi phí hao mòn phản ánh chưa đầy đủ, chưa đồng nhất do cơ sở kê khai chưa chính xác; một số cơ sở hành chính cấp xã xác định chi phí hao mòn chưa chính xác, chưa tính toán đúng theo hướng dẫn…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện toàn bộ Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện điều tra, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạ kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất, trang thiết bị. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, địa phương, Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin, truyền thông đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa trong quá trình điều tra, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra…

Tuy nhiên, cuộc điều tra cơ sở hành chính thời gian thực hiện cùng với thời gian chuẩn bị và tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, do vậy, lực lượng tham gia Điều tra cơ sở hành chính của các đơn vị, địa phương phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ chưa đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra. Việc điều tra cơ sở chính là nhiệm vụ mới, lần đầu thực hiện, nên các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình chỉ đạo triển khai điều tra cũng như tổ chức thực hiện còn nhiều lúng túng; đội ngũ giám sát viên, quản trị viên chưa có kinh nghiệm trong công tác điều tra…

Ông Nguyễn Trọng Bình trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện 100% các phiếu điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Bắc Ninh đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.697.389

Khách Online : 1.305