Lâm Đồng: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

16:43 07/12/2021

Sáng ngày 07/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Quang cảnh buổi nghiệm thu điểm cầu tỉnh Lâm Đồng

Báo cáo kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Lâm Đồng, ông Trần Ngọc Xuân, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ cho biết, triển khai thực hiện công tác điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế của tỉnh và thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành phương án Điều tra cơ sở hành chính tại tỉnh Lâm Đồng năm 2021, trong đó quy định công tác tuyển chọn quản trị hệ thống và giám sát viên các cấp.

Sở Nội vụ đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tập huấn triển khai phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cho quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh cấp huyện; công tác tập huấn tại cấp huyện được các đơn vị triển khai ngay sau khi tập huấn tại tỉnh; việc nhập phiếu điều tra được giám sát viên cấp huyện hướng dẫn trực tiếp các đơn vị khi nhập phiếu lên phần mềm.


Phối hợp với Quản trị viên, Giám sát viên Trung ương tạo và chuyển giao 519 tài khoản cơ sở hành chính cho cấp huyện; tạo và chuyển giao tài khoản quản trị viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác thu thập thông tin, kiểm tra, rà soát và nghiệm thu đối với 12 Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổng số 520 Phiếu thu thập thông tin tương ứng với 520 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% theo danh sách nền.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Lâm Đồng

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Lâm Đồng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng đã triển khai quyết liệt, đúng tiến độ và hiệu quả theo Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá cao đội ngũ giám sát viên tỉnh Lâm Đồng đã tương tác tốt với Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và với các địa phương khác trong việc hướng dẫn, chia sẻ thông tin về cuộc điều tra; công tác thu thập thông tin danh sách nền hoàn thành sớm so với các địa phương khác.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng đạt loại Tốt, với tỷ lệ 96,36% số phiếu chọn mẫu.

Các phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng không có lỗi hệ thống mà rải rác ở các chỉ tiêu; tuy nhiên, đối với một số phiếu chưa khớp đúng về tổng số lao động thuộc biên chế hành chính; một số phiếu xác định tổng tài sản chưa chính xác, chi phí hao mòn phản ánh chưa đầy đủ…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Đề nghị lập danh sách các đơn vị không phối hợp (nếu có) trong quá trình điều tra để rút kinh nghiệm chung cho những lần điều tra sau. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Đàm Minh Tuấn phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Đàm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo Trung ương thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ sát sao, kịp thời; Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tích cực, chủ động thực hiện đúng tiến độ chất lượng.

Tuy nhiên, ông Đàm Minh Tuấn cũng cho rằng, việc điều tra cơ sở hành chính là nhiệm vụ lần đầu tiên ngành Nội vụ triển khai thực hiện nên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Giám sát viên các cấp chưa có kinh nghiệm, do đó các phiếu phải khai đi khai lại nhiều lần; một số đơn vị chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp thông tin.

Ông Đàm Minh Tuấn trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện toàn bộ các phiếu điều tra; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Lâm Đồng đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.695.055

Khách Online : 1.459