Hà Nội: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng tốt

11:33 30/11/2021

Sáng ngày 27/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo thành phố; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Dương Chung báo cáo tại buổi nghiệm thu

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Dương Chung, Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND Thành phố đã quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội năm 2021; thông báo công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố; ban hành chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra; kế hoạch Tổng điều tra; văn bản hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra; văn bản hướng dẫn nghiệm thu kết quả Điều tra; kế hoạch kiểm tra, giám sát, thanh tra các hoạt động điều tra của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Trên cơ sở danh sách nền do Ban Chỉ đạo Trung ương cung cấp, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố) đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện triển khai, rà soát thu thập và cập nhật danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội và đã hoàn thành danh sách nền gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định. 

Đoàn kiểm tra của Thành phố đã tiến hành kiểm tra trực tiếp phiếu của 30/30 quận, huyện, thị xã. Kiểm tra trực tuyến đối với phiếu điều tra của các Sở, Ban ngành, khối đảng đoàn thể cấp Thành phố và ngành dọc cấp Thành phố. Trong quá trình kiểm tra gặp khó khăn, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Quang cảnh buổi nghiệm thu

Trên cơ sở báo cáo và hồ sơ minh chứng của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra kết quả trên phiếu điều tra cơ sở hành chính của các cơ quan, đơn vị điều tra, gồm: kiểm tra tính đầy đủ, logic, hợp lý, kiểm tra tính chính xác của số liệu cung cấp (có đối chiếu tài liệu minh chứng).

Đến nay, thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác nghiệm thu 1384 Phiếu thu thập thông tin tương ứng với 1384 đơn vị hành chính trên địa bàn Thành phố, đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của thành phố Hà Nội

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Đặc biệt, thành phố Hà Nội là một trong những địa phương hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cuộc Điều tra theo quy định; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cuộc Điều tra trên địa bàn Thành phố.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của thành phố Hà Nội đạt chất lượng tốt. Thành phô Hà Nội là một trong số ít địa phương có phiếu điều tra đạt chất lượng rất cao, với tỷ lệ  98,21% số phiếu chọn mẫu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Liễu phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương đã nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ, trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ và những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện. 

Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố có trách nhiệm cao trong công tác tham mưu và triển khai, thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Đội ngũ công chức đầu mối tổ chức triển khai, Quản trị hệ thống, Giám sát viên cấp thành phố, cấp quận, huyện có tinh thần trách nhiệm và phối hợp tốt trong quá trình triển khai, thu thập thông tin, kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin Phiếu Điều tra tại địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Bà Nguyễn Thị Liễu trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của thành phố Hà Nội đạt chất lượng cao nhất.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chúc mừng kết quả nghiệm thu của thành phố Hà Nội. 

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đã đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội tiếp tục rà soát, hoàn thiện một số phiếu còn lỗi nhỏ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương tại buổi nghiệm thu. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của thành phố Hà Nội sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.694.290

Khách Online : 1.211