Đắk Nông: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt yêu cầu nghiệm thu

22:30 01/12/2021

Sáng ngày 01/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh; Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đắk Nông.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia đối với Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông.

Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông, triển khai cuộc điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo các văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2021. 

Ban Chỉ đạo tỉnh đã thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh; phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành chỉ thị về tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính; tổ chức hội nghị tập huấn công tác điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai rà soát và hoàn thành cập nhật vào hệ thống tổng điều tra kinh tế năm 2021 tại địa chỉ httns://hcsn2021.gso.gov.vn/ danh sách 337 đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội tại tỉnh Đắk Nông.

Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành công tác thu thập thông tin và tiến hành nghiệm thu 337 phiếu thu thập thông tin tương ứng với 337 đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 100% theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Đắk Nông

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Nông, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát theo Phương án Điều tra cơ sở hành chính cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. 

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Đắk Nông đạt yêu cầu nghiệm thu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông kiểm tra lại mô hình của Kho bạc Nhà nước và một số Ban Dân vận cấp Huyện ủy hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập vì một số Ban Dân dận và Kho bạc Nhà nước cấp huyện có kê khai phiếu riêng; trường hợp hạch toán phụ thuộc sẽ bị trùng về lao động và tiền lương.

Rà soát lại lao động thuộc biên chế hành chính để khớp đúng số liệu; về chỉ tiêu tổng tài sản, chi phí hao mòn phản ánh không đầy đủ do cơ sở kê khai chưa chính xác; một số cơ sở hành chính từ cấp xã trở lên đã làm tăng chi phí hao mòn khi sửa phiếu…

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Nông tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện các Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh Đắk Nông cho biết, trong quá trình tổ chức triển khai, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho cuộc điều tra.

Bên cạnh đó, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, địa phương, Sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan thông tin, truyền thông đã tuyên truyền mục đích, ý nghĩa trong suốt quá trình điều tra; Tổ thường trực giúp việc, đội ngũ Điều tra viên và Giám sát viên, Quản trị viên các cấp đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hường trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phiếu còn lỗi nhỏ; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Đắk Nông đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.695.861

Khách Online : 1.651