Đắk Lắk: Kết quả điều tra cơ sở hành chính đạt chất lượng Khá

16:42 10/12/2021

Chiều ngày 10/12, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Tham dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; ông Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk; Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ), Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, buổi nghiệm thu được tiến hành theo hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện; công tác tổ chức điều tra; tiến độ thời gian; công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra chọn mẫu phiếu đảm bảo tính trung thực, chính xác của thống kê số liệu điều tra quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Đắk Lắk sẽ được tổng hợp, công bố và xuất bản, phục vụ cho việc hoạch định chính sách chung của cả nước.

Đại diện Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại buổi nghiệm thu

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ như: thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh; hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra; tuyển chọn và lập danh sách Quản trị viên, Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện; ban hành văn bản rà soát, thu thập và cập nhật danh sách các đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức thu thập thông tin; kiểm tra, giám sát cuộc Điều tra; hướng dẫn nghiệm thu…

Kết quả công tác điều tra thu thập thông tin, công tác kiểm tra, nghiệm thu Phiếu điều tra đối với các sở, ngành và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã được hoàn thành, cơ bản đảm bảo thời gian, tiến độ, tương ứng với tổng số 617 phiếu điều tra/ 617 cơ sở hành chính, đạt 100% danh sách nền theo quy định.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đánh giá kết quả điều tra của tỉnh Đắk Lắk

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Đắk Lắk, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk đã triển khai quyết liệt và hiệu quả cuộc điều tra theo đúng theo Phương án điều tra của Ban Chỉ đạo Trung ương trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đã ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ và công tác kiểm tra, giám sát cũng như các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Công tác thu thập thông tin phiếu điều tra đầy đủ theo danh sách nền; Ban Chỉ đạo tỉnh cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra, nghiệm thu đầy đủ theo yêu cầu. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Đắk Lắk đạt chất lượng Khá, với tỷ lệ 92,13% số phiếu chọn mẫu.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo rà soát lại về số lượng biên chế hành chính trong tổng số lao động để đảm bảo trùng khớp; chỉnh sửa một số lỗi nhỏ về doanh thu, tài sản và chi phí hao mòn, đơn vị tính. Xác định lại mô hình của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Tây Nguyên và Kho bạc nhà nước hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập để điều chỉnh danh sách nền. Thống kê danh sách các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện điều tra không phối hợp cung cấp thông tin để rút kinh nghiệm trong Ban Chỉ đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Nguyễn Mạnh Quân cũng đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chỉ đạo để hoàn thiện toàn bộ Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ trong vòng 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu. Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Ông Phạm Văn Phước phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Phạm Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Tổ phó Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc điều tra, tỉnh Đắk Lắk luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tổ thường trực, của Giám sát viên cấp Trung ương phụ trách tỉnh. Đồng thời, sự quan tâm của UBND tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; việc thường xuyên đôn đốc, theo dõi và hướng dẫn kịp thời của cơ quan thường trực (Sở Nội vụ) trong việc triển khai thực hiện.

Ông Phạm Văn Phước trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi nghiệm thu và khẳng định sẽ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện 100% các phiếu điều tra theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương để phiếu điều tra của tỉnh Đắk Lắk đạt chất lượng cao nhất.

Thanh Tuấn

Thông báo

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 39.695.924

Khách Online : 1.653