Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 12/2018/TT-BNV ngày 09/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

16:00 19/10/2018 | Lượt xem : 2278

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2278
Xem toàn văn Thông tư số 12/2018/TT-BNV: Tại đây

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 20.963.888

Khách Online : 620