Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 08/2019/TT-BNV ngày 10/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ

09:33 26/06/2019 | Lượt xem : 12025

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác