Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

15:28 11/06/2019 | Lượt xem : 121467

Xem toàn văn Thông tư: Tại đây

Tin khác