Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Thông tư số 04/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

10:03 05/06/2019 | Lượt xem : 15398

Xem toàn văn Thông tư số 04/2019/TT-BNV: Tại đây

Tin khác