Kết luận thanh tra

Thông báo số 784/TB-TTBNV của Bộ Nội vụ về Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; nghỉ hưu, thôi việc, kéo dài thời gian công tác; số lượng cấp phó và quản lý hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền của thủ trưởng 19 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

15:53 07/12/2018 | Lượt xem : 516

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 516
Xem toàn văn Thông báo số 784/TB-TTBNV: Tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 27.571.975

Khách Online : 476