Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Tăng cường vai trò người đứng đầu trong phòng chống tác hại của thuốc lá

15:19 16/06/2022 | Lượt xem : 485

Để tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn đề nghị các cấp Công đoàn tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá.

Hình ảnh minh hoạ cảnh báo về tác hại của các loại thuốc lá

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, các cấp Công đoàn cần tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động không sử dụng thuốc lá, tích cực tham gia phòng chống tác hại của thuốc lá.

Trong đó tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng và những người bị ảnh hưởng của khói thuốc lá; nghiên cứu, biên soạn, phát hành tài liệu, tuyên truyền trực tiếp hoặc gián tiếp, lồng ghép nội dung thông qua các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, cuộc thi tìm hiểu, hình ảnh minh họa, truyền thanh nội bộ… bảo đảm phù hợp với điều kiện sống, làm việc của người lao động gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động…

Tăng cường vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Đưa nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào nội quy, quy chế nội bộ của  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện cấm hút thuốc lá theo quy định Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Ký cam kết thực thi Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc giữa các cấp Công đoàn và đoàn viên, công nhân viên chức lao động gắn với đánh giá thi đua cuối năm. Xây dựng tiêu chí và nhân rộng mô hình môi trường làm việc không khói thuốc trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phòng chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày thế giới không khói thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá hằng năm.

Nguồn: laodong.vn