Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 967/QĐ-BNV ngày 14/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

09:51 01/12/2020 | Lượt xem : 1406

File đính kèm.

Quyết định số 967/QĐ-BNV ngày 14/11/2020 Tải về

Tin khác