Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 90/QĐ-BNV ngày 17/02/2020 của Bộ Nội vụ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

14:38 15/09/2020 | Lượt xem : 1092

File đính kèm.

Quyết định số 90/QĐ-BNV Tải về

Tin khác