Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 448/QĐ-BNV ngày 27/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ.

16:04 10/06/2019 | Lượt xem : 6892

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Tin khác