Công khai ngân sách

Quyết định số 37/QĐ-BNV ngày 21/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

13:56 30/01/2023 | Lượt xem : 346

File đính kèm.

Mời xem Quyết định số 37/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem Phụ lục kèm theo Quyết định số 37/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác