Dự toán ngân sách năm đã được cấp có thẩm quyền giao

Quyết định số 336/QĐ-BNV ngày 18/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

14:36 15/09/2020 | Lượt xem : 996

File đính kèm.

Quyết định số 336/QĐ-BNV Tải về

Tin khác