Công khai ngân sách

Quyết định số 33/QĐ-BNV ngày 15/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

16:57 17/01/2022 | Lượt xem : 644

File đính kèm.

Mời xem toàn văn Quyết định số 33/QĐ-BNV: Tải về
Mời xem toàn văn Phụ lục kèm theo Quyết định số 33/QĐ-BNV: Tải về

Tin khác