Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 287/QĐ-BNV ngày 04/4/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CTTPP) của Bộ Nội vụ

09:38 16/04/2019 | Lượt xem : 1089

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Tin khác