Văn bản mới của Bộ Nội vụ

Quyết định số 255/QĐ-BNV ngày 28/3/2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch truyền thông về các lĩnh vực công tác của Bộ Nội vụ năm 2019

09:38 16/04/2019 | Lượt xem : 1506

Xem toàn văn Quyết định: Tại đây

Tin khác